Marta Kosecka

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Gdyni. Na co dzień doradzam przedsiębiorcom w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.
[Więcej >>>]

Współpraca Wzory i porady

Zwrot zadatku i zaliczki w 180 dni?

Marta Kosecka17 maja 20204 komentarze

Skoro zadatek i zaliczka to mają być blogowe hity tej pandemii, niech i tak będzie 🙂

A zdecydowałam się poruszyć ten temat w dzisiejszym wpisie po raz kolejny bo wczoraj dowiedziałam się na jednej z grup gastronomicznych.. bardzo ciekawych rzeczy.

Tak ciekawych, że aż postanowiłam się z Tobą tą wiedzą podzielić. I przy okazji być może wprowadzić pewne dementi?

Otóż jedna z grupowiczek postanowiła podzielić się z grupą przepisem prawnym, na który można powołać się ustalając termin na zwrot zaliczki i zadatku. A dokładnie miała na myśli art. 15zp ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…). Przepis ten ma pozwalać restauratorom na zwrot zaliczek i zadatków maksymalnie w ciągu 180 dni.

W systemie informacji prawnej LEX, tytuł tego przepisu brzmi: „rozwiązanie umowy o organizację wydarzenia z powodu COVID-19, voucher”.

A jak brzmi sam przepis?

Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów, w tym z udostępnianiem pomieszczeń i powierzchni na imprezy targowe, szkolenia, konferencje lub egzaminy, a także prowadzący działalność kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, w tym na świadczenie usług dodatkowych związanych z udostępnieniem powierzchni lub pomieszczeń, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie oraz usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Czy zatem aby na pewno dotyczy on restauracji, restauratorów i organizacji przyjęć okolicznościowych?

W mojej ocenie – niestety nie.

Choć domyślam się chyba skąd pomysł, że może być inaczej. Ale o tym za chwilę 😉

Pewnie Cię nie zaskoczę jeżeli napiszę, iż decydujące znaczenie powinno mieć w tym wypadku PKD. Restauracje zajmujące się organizacją wesel i innych przyjęć okolicznościowych mają zazwyczaj wpisane w CEIDG bądź KRS co najmniej kilka PKD.  Wśród nich jednak prym wiodą przede wszystkim te, które należą do działu 56, dotyczące szeroko pojętej działalności związanej z wyżywieniem.

Zazwyczaj będzie to zatem kod 56.10.A (tzw. stacjonarna działalność gastronomiczna), rzadziej 56.10.B (przykładowo w przypadku food trucków) czy 56.21.Z w przypadku cateringu.

Choć bowiem kompleksowa organizacja wesela obejmuje wiele czynności, takich jak wynajem sali, na  której goście siedzą i tańczą czy obsługę kelnerską, mimo wszystko usługą wiodącą jest w tym wypadku usługa gastronomiczna.

Problem w tym, że powołany wyżej art. 15zp nie wymienia usług gastronomicznych.

I moim zdaniem takie działanie ustawodawcy nie jest przypadkowe. Usługi te nie zostały omyłkowo pominięte. Mimo, iż doskonale wiemy, że ustawodawcy dość często zdarza się coś pominąć 😉 Ale w tym wypadku to chyba jednak działanie celowe. Omawiany przepis ewidentnie dotyczy bowiem, tak jak już wspominałam, organizacji wydarzeń i zamiany biletów na vouchery. Dotyczy on zatem przede wszystkim branży turystycznej. Dotyczy branży eventowej, związanej z organizacją wszelkiego rodzaju targów, konferencji, koncertów, spektakli, wydarzeń sportowych. Czegoś na co możesz kupić bilet. Imprezy turystycznej, której dotyczy zawarta przez Ciebie umowa.

Miałeś lecieć w maju na Rodos? Możesz wybrać: biuro podróży da Ci voucher albo zwróci wpłacone środki finansowe. W terminie 180 dni.

Miałeś bilet na towarzyski mecz reprezentacji Polska – Ukraina w Chorzowie 31 marca? Organizator da Ci voucher na inne wydarzenie sportowe albo zwróci wpłacone środki finansowe. W terminie 180 dni.

Mam nadzieję, że teraz widzisz już różnicę. I wiesz dlaczego przepis ten nie obejmuje zwrotu zaliczki i zadatku w przypadku organizacji wesel i innych przyjęć okolicznościowych. Chodzi tu o zupełnie inny rodzaj działalności objętej tym przepisem. Organizując wesela czy inne przyjęcia okolicznościowe nie działasz w branży rozrywkowej czy kulturalnej. Mimo pewnej złożoności takiej usługi, działasz w branży gastronomicznej i świadczysz po prostu kompleksowe usługi gastronomiczne. A te nie zostały objęte omawianym przepisem.

Choć wiesz co, jak już pisałam wyżej, wiem chyba skąd wzięła się taka interpretacja.

Wpisując w wyszukiwarkę hasło: „organizacja wesel i innych przyjęć okolicznościowych jakie PKD” pojawia się sugestia, że działalność ta podlega pod działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną opisaną w dziale 93 PKD. A dokładnie chodzi o podklasę 93.29.Z. Obejmuje ona m.in działalność miejsc do tańczenia takich jak dyskoteki czy sale taneczne.

Moim zdaniem jest to jednak interpretacja błędna. Organizując wesele czy inne przyjęcie okolicznościowe nie wynajmujesz bowiem sali tanecznej, rzadko nawet zapewniasz oprawę muzyczną. Co więcej, o ile w przypadku wesela kwestia tańca ma dość kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o komunie czy chrzty, nie ma go wcale. Organizacja którejkolwiek z tych imprez to jednak przede wszystkim usługa gastronomiczna. Pozostałe świadczone usługi mają zaś jednak jedynie charakter towarzyszący.

Może gdybyś zajmował się tylko i wyłącznie wynajmem sali na wesele.. W sytuacji, gdy cała reszta (jedzenie, obsługa kelnerska) pozostawałaby w wyłącznej gestii Klientów, można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że Twoja działalność polega na działalność sal tanecznych. Ale oferując kompleksową organizację przyjęcia, ewidentnie pozostajemy w sferze działalności gastronomicznej, nie rozrywkowej.

I od razu Ci powiem, że to nie tylko moje zdanie. Popiera mnie również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 😉 Link do wyroku znajdziesz tu, a ja tylko krótko przytoczę fragment uzasadnienia:

Organizacja wesel bez wątpienia obejmuje poza dostarczeniem jedzenia, spożywanego co do zasady na miejscu przy stolikach, obsługę gości, udostępnienie sali do tańczenia jak również bardzo często dostarczenie alkoholu i napojów. Tym niemniej regułą jest, że sprawa zatrudnienia muzyków czy didżeja należy do młodej pary, ponieważ domy weselne, nie działają codziennie, nie zajmują się urządzaniem tańców dla wszystkich chętnych do skorzystania z takiej rozrywki, zatem należy odróżnić je od dyskotek czy też sal tańca, lub innych przedsięwzięć działających na tej zasadzie. Również alkohol często zapewnia młoda para i płaci co najwyżej w związku z tym właścicielowi domu weselnego stosowne wynagrodzenie.

Należy też wspomnieć, że inne uroczystości rodzinne typu urodziny, imieniny, chrzciny, komunie najczęściej nie wiążą się z tańcami. Dlatego też przywiązywanie decydującej wagi do jednej z samodzielnych form działalności o jakich mowa w odniesieniu do kodu PKD 93.39Z ażeby uznać, że działalność prowadzona przez skarżącego mieści się w zakresie administrowania stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, dowodzi nieprawidłowości stanowiska zajętego przez organ. W ocenie Sądu działalność prowadzona przez skarżącego, jest najbliższa działalności restauracyjnej, w której zasadniczą rolę odgrywa żywienie gości jak również dostarczanie im napojów, przy czym fakt, że restauracja serwuje napoje, nie zmienia tego, że działalność ta mieści się w ramach kodu (…), który obejmuje – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

Nie wiem czy zgodzisz się ze mną i z WSA. Nie wiem czy przekonałam Cię do tego, że w przypadku branży gastronomicznej nie obowiązuje odgórnie narzucony termin 180 dni na zwrot zaliczki i zadatku.

Mam nadzieję, że tak. Bo upieranie się przy tych nieszczęsnych 180 dniach może mieć dla Ciebie negatywne konsekwencje.

Po pierwsze, odsetki. Jeżeli Klient wezwie Cię do zwrotu lub termin na zwrot zaliczki i zadatku będzie wynikał z zawartej przez Was umowy/porozumienia, a Ty tego terminu nie dotrzymasz upierając się, że masz przecież całe 180 dni, Twój Klient może naliczać odsetki za nieterminową zapłatę.

Po drugie, koszty sądowe. Jeżeli Twój Klient wezwie Cię do zwrotu, a Ty będziesz czekał powołując się na przysługujące Ci 180 dni, on może skierować sprawę do Sądu. A wtedy nawet jeżeli uregulujesz płatność, ale pozew będzie już w Sądzie, prawdopodobnie zostaniesz obciążony kosztami takiego postępowania. A więc kosztami opłaty sądowej i kosztami zastępstwa procesowego.

W jakim terminie należy zatem zwrócić zaliczkę bądź zadatek?

Pewnie już się domyślasz, że nie ma jednego, ustawowego terminu.

Termin na zwrot zaliczki i zadatku może być zależny od kilku czynników:

  1. zawarta umowa – najpierw takiego terminu należy poszukać w umowie. Choć to mało prawdopodobne, aby umowa zawiera aż tak szczegółowe postanowienia,
  2. zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy – jeżeli na skutek działania siły wyższej rozwiązujecie zawartą umowę, dokonując wzajemnych rozliczeń powinniście określić również, w jakim terminie ma nastąpić zwrot zaliczki i zadatku. Termin ten może być bardzo długi. Może nawet wynosić całe 180 dni. Wszystko zależy od ustaleń pomiędzy Wami,
  3. wezwanie do zwrotu zaliczki bądź zadatku – jeżeli nie rozwiązaliście umowy w sposób formalny, poprzez porozumienie, Klient którego umowa nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na panującą epidemię, powinien wezwać Cię do zwrotu zaliczki bądź zadatku. W wezwaniu powinien określić termin, w którym takiego zwrotu powinieneś dokonać. Oczywiście, najpierw musisz być pewny, że umowa nie mogła zostać zrealizowana. Jeżeli więc ktoś napisze jutro, że masz zwrócić zadatek za imprezę pod koniec czerwca należy mu uprzejmie odpisać, że na dziś nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja pod koniec czerwca. A więc jego żądanie jest zdecydowanie przedwczesne.. Jeżeli natomiast umowa faktycznie nie została zrealizowana bądź jest oczywiste, że nie zostanie zrealizowana (np. wesele za tydzień w sobotę, 23 maja), powinieneś się dostosować do terminu określonego w wezwaniu.  Oczywiście, w takim przypadku nadal możesz negocjować opóźnienie obowiązku zapłaty. Nawet o te magiczne 180 dni. Ale powinna to być kwestia ustaleń pomiędzy Wami. Bo ustawodawca w przypadku gastronomii kwestii tej nie rozstrzygnął.

A o tym czy organizacja wesel bądź innych przyjęć okolicznościowych po 18 maja w ogóle będzie możliwa, postaram opowiedzieć się w kolejnym wpisie.

PS. Tak, wiem co obiecałam w poprzednim wpisie, na temat sprzedaży alkoholu w dowozie. Do wpisu możesz przenieść się klikając w ten link. I dalej obiecuję, że do alkoholu i opłat za wydane zezwolenia jeszcze wrócę. Niedługo 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 507 025 782e-mail: kontakt@adwokatkosecka.pl

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Aleksandra 21 maja, 2020 o 19:43

Witam!

Mam pytanie.

Ostatnio kolega prawnik powiedział mi, że ja jako osoba reprezentująca zespół muzyczny grający na weselach powinnam mieć zapis odnośnie zaliczki, a nie zadatku.

Czy w dzisiejszych czasach lepszym byłoby posiadanie zapisu odnośnie zaliczki, która nie ulega zwrotowi po np. 30 dniach od dnia podpisania umowy, ponieważ została wydana na poczet wesela np. próby z zespołem, pojechanie i zobaczenie sali jak wygląda itd.
Czy wtedy powinnam udokumentować kwotę przeznaczonej już zaliczki? Ale jak można to zrobić, jeśli np. próby zespołu są nieodpłatne dla pozostałych muzyków, a rozliczamy się z każdego wesela.
Usłyszałam od kolegi, że nie będę musiała tego udokumentować, aczkolwiek widziałam w Pani wpisach, że w sądzie powinno się mieć na to dowód?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Marta Kosecka 22 maja, 2020 o 02:09

Dzień dobry Pani Aleksandro,

dziękuję za Pani komentarz!

Trudno mi odnieść się do Państwa sytuacji nie znając treści dotąd zawieranej umowy, na pewno, aby zatrzymać zaliczkę na poczet kosztów oglądania sali weselnej (przykładowo na 2 lata przed terminem wesela), czy przeprowadzonych prób, należałoby wykazać, iż poniesione koszty faktycznie dotyczyły tego konkretnego wesela. W przypadku prób może to być bardzo trudne, o ile nie niemożliwe.

Dlatego w konstruowanych przeze mnie umowach proponuję co prawda faktycznie pobieranie zaliczki, niemniej jednak zabezpieczam zleceniobiorcę, w tym przypadku zespół weselny, innym mechanizmem, który pozwala na potrącenie należności z tytułu odstąpienia od umowy z wpłaconą przez drugą stronę zaliczką. A jeżeli poniosą Państwo dodatkowe koszty do dnia odstąpienia od umowy, kwoty te druga strona zobowiązana jest dopłacić, mimo potrącenia wpłaconej zaliczki.

Gdyby chciała Pani uzyskać indywidualną poradę prawną, proszę o wiadomość na maila: kontakt@adwokatkosecka.pl

Pozdrawiam serdecznie 🙂

Odpowiedz

Roksana 14 września, 2020 o 12:59

Witam,
czy jestem zobowiązana zapłatą, jeżeli wesele się nie odbyło, a w umowie jest napisane jeśli w ciągu 180 dni przed weselem i nie zrezygnujemy z umowy wesela jesteśmy zobowiązani zapłacić pięciokrotność zadatku ok.10tyś.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marta Kosecka 15 września, 2020 o 00:27

Pani Roksano,
aby odpowiedzieć na Pani pytanie po pierwsze musiałabym znać treść całej umowy łączącej Państwa z domem weselnym, po drugie zaś posiadać informację, z jakiego powodu nie doszło do organizacji wesela.

Zachęcam Panią do wykupienia porady prawnej mailowej bądź telefonicznej, wówczas będę mogła kompleksowo odnieść się do Pani sytuacji i odpowiedzieć na pytanie, czy są Państwo zobowiązani do zapłaty tych 10.000 złotych.

Zostawiam link do sklepu online, gdzie znajdzie Pani ofertę porady prawnej mailowej i telefonicznej:
https://przepisnagastronomie.pl/sklep/

Pozdrawiam serdecznie,
adw. Marta Kosecka ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka z siedzibą w Gdyni.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@adwokatkosecka.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: