Marta Kosecka

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Gdyni. Na co dzień doradzam przedsiębiorcom w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.
[Więcej >>>]

Współpraca Wzory i porady

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest adwokat Marta Kosecka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka z siedzibą w Gdyni.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”).

Przetwarzam Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia na Twoją rzecz usług prawnych, podjęcia działań niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia takich usług oraz w celu sprzedaży Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W pozostałych przypadkach jak dodanie komentarza, zapis na newsletter czy dodanie do listy subskrypcji, podstawą przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie stanowiło przeszkodę, a nawet uniemożliwiało dodanie komentarza, zapisanie się na newsletter lub listę subskrypcji, a także świadczenie na Twoją rzecz usług prawnych przez Kancelarię oraz dokonanie zakupu Produktu w sklepie internetowym. Udzielona przez Ciebie zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem procesów przetwarzania danych osobowych, których dokonano na jej podstawie do czasu jej cofnięcia.

Może zdarzyć się tak, że będę przekazywała Twoje dane do zewnętrznych odbiorców (z zachowaniem wszelkich wymogów zapewnienia ich bezpieczeństwa, wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych), gdy będzie to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług , a także spełnienia ciążących na mnie obowiązków prawnych. Powyższe obejmuje w szczególności dostawców usług pocztowych oraz dostawców usług teleinformatycznych, a w przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych powyżej, tj. ekspozycji zamieszczonego na blogu komentarza, otrzymywania newslettera oraz powiadomienia o nowych wpisach, a także świadczenia na Twoją rzecz usług prawnych oraz prowadzenia sprzedaży w sklepie internetowym, a po ich zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

W związku z ochroną Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, wynikających z przepisów RODO. Należą do nich:

  • prawo do sprostowania danych, w razie gdyby okazało się, że przetwarzane dane są niepoprawne,
  • prawo dostępu do swoich danych, rozumiane jako prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych przepisami RODO,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia tych danych, które przekazałeś administratorowi.

Ponadto przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że procesy przetwarzania danych osobowych przez administratora naruszają prawo.

Kontakt ze mną jest możliwy pod adresem: kontakt@adwokatkosecka.pl

Cookies

Mój blog wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. W ramach mojego bloga mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy bloga mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach mojej strony, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jakim jest ten Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Postanowienia końcowe

Jako autor niniejszego bloga zastrzegam, iż nie sprzedaję i nie udostępniam osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego bloga.

Zastrzegam jednak sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki Prywatności, proszę o wiadomość na adres: kontakt@adwokatkosecka.pl

*****