Marta Kosecka

adwokat

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Gdyni. Na co dzień doradzam przedsiębiorcom w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.
[Więcej >>>]

Współpraca Wzory i porady

Wzór wniosku o obniżenie czynszu z uwagi na COVID-19

197,00  z VAT

pismo w sprawie obniżki czynszu z uwagi na COVID-19

 

Czy epidemia wirusa SARS-CoV-2, popularnie nazywanego koronawirusem czy też COVID-19 minęła? Nie. Stan epidemii nadal nie został zniesiony i pewnie pozostanie tak jeszcze przez dłuższy czas.

Czy mimo częściowego uwolnienia z dniem 18 maja części obostrzeń, w tym umożliwienia obsługi Gości wewnątrz lokalu możemy uznać, iż gastronomia może funkcjonować, a przede wszystkim osiągać zyski na takim poziomie, jak jeszcze na początku marca tego roku? Z pewnością nie.

Gastronomia nie tylko nie funkcjonuje dziś na takich obrotach jak przed epidemią, ale prawdopodobnie jeszcze przez długi czas odpracowywać będzie poniesione straty.

 

Dlatego nadal jak najbardziej uzasadnionym jest złożenie wniosku o czasowe obniżenie czynszu za najem lokalu, w którym mieści się Twoja restauracja. I to zarówno jeżeli zamierzasz zgłosić taki wniosek po raz pierwszy, jak i w sytuacji, w której już wcześniej udało Ci się wynegocjować zniżkę na kilka miesięcy, ale po pozornym zniesieniu obostrzeń w dniu 18 maja właściciel lokalu postanowił powrócić do pierwotnie umówionej stawki.

 

Niewątpliwie bowiem obecna sytuacja wyczerpuje przesłanki nadzwyczajnej zmiany stosunków (tzw. klauzula rebus sic stantibus), o której mowa w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą jeżeli spełnienie świadczenia byłoby powiązane z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron.

 

A skoro Sąd może, to tym bardziej strony powinny umieć same ustalić odpowiednią, niższą stawkę czynszu w tym trudnym, przejściowym okresie!

 

Dobrze napisany i umotywowany wniosek z pewnością jest zaś pierwszym krokiem do negocjacji z właścicielem lokalu, który już na wstępie pokaże mu, jak dużo i jak bardzo sensownych masz po swojej stronie argumentów.

 

W treści wniosku powołasz się zatem nie tylko na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków, ale także na wzorowo układającą się pomiędzy Wami do tej pory współpracę, konieczność podejmowania przez Ciebie obecnie kluczowych decyzji co do utrzymywania zatrudnienia bądź    zwalniania zatrudnianych pracowników, próbę zabezpieczenia Twojej restauracji tak, aby po zniesieniu wszystkich obostrzeń, jak najszybciej i w jak największym zakresie odbudować dobrą sytuację finansową restauracji oraz jeszcze kilka innych, równie ważnych i mocnych argumentów.

Cena: 247,00 złotych

 

Pismo przygotowane jest w formacie edytowalnym, możesz dowolnie je zmieniać, aby jak najpełniej dopasować je do swoich potrzeb.

Jeżeli natomiast uważasz, że Twoja umowa najmu lokalu gastronomicznego bądź Twoja sytuacja w ogóle jest specyficzna i niestandardowa, w związku z czym będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do treści pisma w sprawie obniżki czynszu, skorzystaj z dodatkowej opcji wykupienia porady prawnej online – wtedy skonsultujemy dokładnie Twoją sytuację, a następnie przygotuję dla Ciebie pismo „szyte na miarę”, dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji.